برگزار نشدن جلسات نیم دایره به مدت دو هفته

کارگاه داستان نیم دایره به مدت دو هفته برگزار نمی شود. این تعلیق موقتی بوده و بعد از پایان دو هفته جلسات به قوت خود باقی خواهند بود.

با تشکر

/ 0 نظر / 10 بازدید