نقد داستان تپه هایی همچون فیل های سفید به علت عدم

 حضور اکثریت شرکت کنندگان در کارگاه ، به هفته ی آینده

موکول شد.

نقد داستان های کوتاهی از نویسندگان شاخص در ادامه ی

فعالیت های کانون نیم دایره قرار خواهد داشت.

داستان ها و نقد شرکت کنندگان حاضر در جلسات در وبلاگ

نیم دایره منتشر خواهد شد.

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهرابی

سلام به من هم خبری می دید تا بیام؟