بیانیه هیئت داوران

مدتی این مثنوی تاخیر شد !

بیانیه هیئت داوران

 

آفرین جان آفرین پاک را

آنکه جان بخشید و دانش خاک را

 

ادب هر سرزمین برآیند و جلوه گاه آرمان ها، اندیشه ها و افق شهود و خیال و هستی شناسی آن قوم است. این میراث فخیم در ایران ما تلألو و نقش و نمایی بایسته و برازنده تر دارد چرا که کارنامه ی فاخر و شکوهمندی است از ماندگاری یک ملت در برابر طوفان های سهمگین و امواج پیاپی که قصد ویرانی و تاراج داشته اند اما در این دایره ی مجذوبیت، مقهور گشته اند.

زبان فارسی دَری در روزگاری تنها سرپناه و سایه سار هویت قوم ایرانی بوده است و از فردوسی و بیهقی تا حافظ و دیگران پس از او هم بر بنای این معماری شگفت افزوده اند بنایی که جغرافیای جان انسان هایی معناطلب، معرفت اندیش، حقیقت خواه و آرمانگر است. در این میان ادبیات داستانی ما نیز گرچه قدمتی کوتاه و پس از دوران مشروطه دارد گو اینکه ریشه هایی در تاریخ بیهقی و تفسیر عتیق نیشابوری و کلیله و دمنه نیز می توان برایش یافت- با همه فراز و نشیب ها و تأثیر پذیری هایش از جریان ها و تحولات سیاسی، تاریخ و اجتماعی این یک قرن کارنامه ای قابل دفاع دارد. ادبیات داستانی از آغاز پا گرفتن خود نگرش ناقدانه اش را بر بنیانهای اجتماع فرو نگذاشته و در انعکاس حقایق جمعی، نقش رسانه ای پیشگام را بر عهده داشته است؛ نقد سنت، تجدد، نقد نسبت این دو در روحیات و روند جمعی، نقد روانشناسی و رفتار شناسی اجتماعی ایرانیان همه در این آینه در طول این یک قرن بازتابی روشن دارد.

"جشنواره ادبی داستان کوتاه کوتاه" که توسط کانون ادبی نیم دایره و با همکاری و مشارکت فرهنگسرای خاوران هم اکنون، مرحله اختتامیه و اعلام نفرات برگزیده و برتر پای نهاده با هدف قابلیت سنجی و امکان بخشی در عرصه داستان کوتاه و ایجاد بستری جهت بروز خلاقیت ها و استعدادها و شناخت خلاء ها و خلل های موجود در این حوزه شکل گرفت.

1.اعلام برپایی مسابقه در 2 بخش انقلاب و آزاد از آن جهت بود که محدودیت خاصی در کار نویسندگان جوان نباشد.

2.کمیت آثار که در مدت کوتاه به جشنواره ارسال شد و کیفیت قابل توجه بسیاری از آنها که کار انتخاب را دشوار می کرد نشان از آن دارد که می توان به نسل جوان خلاق که حوزه داستان کوتاه را برای فعالیت برگزیده امیدوار بود و در پی جذب و جهت بخشی استعدادهای موجود برآمد.

3.حضور و مشارکت 20 استان کشور در این جشنواره نشانگر آمادگی و توانمندی مناطق مختلف ایران در غنابخشی به ادبیات داستانی معاصر است که تنها توجه و تمرکز بیشتر، این قابلیت های گاه تحسین برانگیز را از سوی مسئولان فرهنگی کشور طلب می کند درخشش جوانه های ذوق و خیال در قالب آثار بومی و محلی و از مناطقی چون استان خوزستان و کردستان در این جشنواره چشمگیر بود و این برای همه ی ما یک فرصت است.

4.هیئت داوران اعلام می دارد که با وجود ارزش های انکارناپذیر بسیاری از آثار ارسال شده و حاضر در این رقابت کمتر اثری واجد تعریف و شرایط تعیین شده و منطبق با عنوان "داستان کوتاه کوتاه" بود و گویا مخاطبان هنوز دریافت روشنی از این قالب نداشته اند. بناگزیر داوری در حوزه داستان های صورت گرفته که مطابق این ضوابط نیستند و امید می رود در آینده ی نزدیک داستان نویسان جوان ما در همه شهرها، خلاقیت خود را در حوزه مینی مالیزم و با درک قابلیت های زبان ایجاز به شکل دیگر آزمون می کنند تا هیئت داوران با فراغت خاطر و با تفکیک داستان کوتاه با داستان مینی مال یا کوتاه کوتاه که اساساً شیوه ای متمایز از هم دارند به انتخاب خود بپردازند.

5.اعلام نفرات برگزیده و برتر: مطابق برنامه ریزی برگزارکنندگان جشنواره برای بخش انقلاب 3 نفر برگزیده و 3 نفر شایسته تقدیر و در بخش آزاد 2 نفر برگزیده و 6 شایسته تقدیر شناخته شد. هیئت داوران به یادآوری این مهم که بسیاری از آثار، به لحاظ زبان، فرم و روایت از جهات متعددی با ارزش و غنی بوده اند اما ضوابط موجود و محدودیت نفرات تعیین شده کار داوری را دشوار می ساخت و بسیاری از آثار قابل توجه نیز گاه به دلیل عدم رعایت ساختار و قالب داستان کوتاه کوتاه از دور رقابت حذف شده اند و اما برگزیدگان و تقدیر شدگان هر دو بخش به این شرح اعلام می شود:

1.بخش انقلاب:

هیئت داوران در این بخش هیج اثری را حائز رتبه نخست ندانست.

هیئت داوران با تقدیر از جناب آقای "کامران پارسی نژاد" نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جایزه نفر دوم را برای داستان "عروسی پروین" به دلیل پختگی و یکدستی در پرداخت روایت به آقای "سید مصطفی فرقانی" اهدا
می نماید.

هیئت داوران جایزه برگزیده سوم را برای داستان "درنای تنها" به دلیل ایجاز و لحن و فضای اثرگذار روایت به سرکار خانم "معصومه اکبری" از زنجان اهدا می کند.

اما در بخش تقدیرشدگان؛

هیئت داوران لوح تقدیر نخست را برای داستان" تهوع" به سرکار خانم "شراره تاجمیر ریاحی" از شیراز اختصاص
می دهد.

دومین شایسته لوح تقدیر از دید هیئت داوران برای حس و فضای ملموس و بیان موجز داستان: "این روزها در خانه را باز می گذارم" سرکار خانم "مرضیه فعله گری" از همدان .

سومین لوح تقدیر را هیئت داوران برای داستان "ما 5 نفر نبودیم" به سرکار خانم "بنفشه رسولیان بروجنی" از مبارکه اصفهان اهدا می کند.

بخش آزاد:

هیئت داوران جایزه نفر اول بخش آزاد را برای داستان "ابراهیم" و صمیمت گیرایی حسی و درونی فضا و لحن و پایان بندی آن به سرکار خانم "فاطمه نانی زاد" از تهران اهدا می کند.

هیئت داوران با تقدیر از آقای محسن صادقیان از اصفهان به خاطر داستان های "ادیپ" و "یبس" جایزه نفر دوم را در این بخش برای داستان "5شنبه شب پای طناب دار" به دلیل تسلط بر ساختار روایت و یکدستی، اسنجام و تصیرسازی زبان و لحن اثر به جناب آقای "علی ششتمدی" از سبزواری اهدا می کند.

در بخش نفرات شایسته تقدیر؛

هیئت داوران با قدردانی از "مصطفی انصافی" بخاطر داستان "بچه بازی" و انرژی و گیرایی فضای منتشر در این اثر، لوح تقدیر خود را به خاطر داستان "خرمای پاک" و فضا و لحن بومی و پر حس و حال آن به سرکار خانم "زینب غلامی"  از آبادان اختصاص می دهد.

دومین لوح تقدیر به خاطر داستان "آدم های کاغذی" اهدا می شود به سرکار خانم "سیده زهره میرعیسی خانی" از زنجان لوح تقدیر سوم به خاطر داستان "قلب های روی شیشه" اهدا می شود به سرکار خانم "فاطمه قشمی" از زنجان. هیئت داوران لوح تقدیر چهارم را بخاطر "دلتنگی" اهدا می کند به سرکار خانم "طیبه حمیدی نور". پنجمین لوح تقدیر ضمن قدردانی از داستان "هذیان" جناب آقای نعمت نعمتی از اهواز برای "بوی سرد کافور" به این نویسنده تعلق
می گیرد.

هیئت داوران با قدردانی از خانم ها "معصومه یزدانی" و "الهام اشرفی"  از اعضا کانون ادبی نیم دایره و سرکار خانم "سمیه احمدیان" پنجمین لوح تقدیر را ضمن تقدیر از داستان "لب جیحون" مصطفی انصافی به آقای "حسام بهمن" به خاطر " رویای من" اهدا می کند.

هیئت داوران ششمین لوح تقدیر را با قدردانی ویژه از داستان "تفاهم" نوشته سرکار خانم "عاطفه مسیبی" به دلیل ایجاز و بیان تصویری آن و نیز داستان "او" اثر سرکار خانم "شاد گل نوروزی" به دلیل ریتم کلی و پایان بندی گیرایی این اثر به سرکار خانم "لیلا رستگار" از آبادان به خاطر داستان "پرده های برزنتی" به دلیل لحن و بیان بومی و ساختار منسجم روایت و نوع شخصیت پردازی اهدا می نماید.

هیئت داوران اولین جشنواره داستان کوتاه کوتاه انقلاب آقایان حسین برکتی، مهدی رضایی، فرزاد زادمحسن و بنیامین اثباتی.

 

 

/ 2 نظر / 48 بازدید
نعمت نعمتی

سلام لطفا با دقت به این متن ( بخش آزاد - نفرات شایسته تقدیر ) توجه فرمایید: " پنجمین لوح تقدیر ضمن قدردانی از داستان "هذیان" جناب آقای نعمت نعمتی از اهواز برای "بوی سرد کافور" به این نویسنده تعلق می گیرد." در پاراگراف بعد آمده است: " هیئت داوران با قدردانی از خانم ها "معصومه یزدانی" و "الهام اشرفی" از اعضا کانون ادبی نیم دایره و سرکار خانم "سمیه احمدیان" پنجمین لوح تقدیر را ضمن تقدیر از داستان "لب جیحون" مصطفی انصافی به آقای "حسام بهمن" به خاطر " رویای من" اهدا می کند. نتیجه می گیریم که " پنجمین لوح تقدیر " را دو بار تکرار کرده اند! سوالی که پیش می آید این است که نباید کسی یا کسانی باشند که متن را ویرایش نمایند و اگر متوجه چنین اشتباه فاحشی شدند جلوی آن را بگیرند؟ منتظر پاسخ می مانم. با سپاس

حسام بهمن

سلام. خسته نباشین. نمی دونم به کامنت 19 اسفند ماه جناب آقای نعمتی عزیز جوابی داده شد یا نه اما ایشان درست می گویند. بنده نتونستم تو مراسم پایانی باشم اما ازون موقع هم بی خبرم که چه شد و این متن و بیانیه ی هیات داوران به چه ترتیبی درست است... کاش جوابی داده شود و کوچکترین حق نویسندگان که آگاهی شفاف از سرانجام یک جشنواره است پایمال نشود... نمی دونم... [گل]