کارگاه داستان و کانون داستان نیم دایره

.نویسنده تنها نیمی از داستان را روایت می کند، و خواننده خود نیم دیگر را می آفریند

احتمال بسیار زیاد تدریس مکاتب ادبی را در کارگاه داستان نیم دایره حذف کنیم. و روز کلاس را به سه شنبه ها تغییر خواهیم داد. به جای آن یکی از دوستان من برای سه تا چهار جلسه تدریس ویراستاری خواهد داشت. و بعد از آن به خاطر حضور یکی از اساتید دانشگاه در جمع ما، کارگاه را به صورت دیگری اداره خواهیم کرد و برای هر جلسه ورودی ناچیزی خواهیم گرفت. نام این دوستان را تا قبل از زمان قطعی شدن، اعلام نخواهیم کرد.

صفحه های مربوط به عناصر داستان در حال بازسازی است. می توانید از گوشه وبلاگ در مورد آنها بخوانید.


نویسنده : مصطفی مردانی mostafa mardani ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۸/٧/۱٩
تگ های این مطلب:کارگاه داستان ¡تگ های این مطلب:آموزش ویراستاری ¡تگ های این مطلب:نیم دایره