کارگاه داستان و کانون داستان نیم دایره

.نویسنده تنها نیمی از داستان را روایت می کند، و خواننده خود نیم دیگر را می آفریند

جلسه سوم مکاتب ادبی اضافه خواهد شد...


نویسنده : دبیرخانه کانون 55338697-021| ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ تاریخ ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
تگ های این مطلب:مکاتب ادبی ¡تگ های این مطلب:ماتریالیسم ¡تگ های این مطلب:ماده گرایی