کارگاه داستان و کانون داستان نیم دایره

.نویسنده تنها نیمی از داستان را روایت می کند، و خواننده خود نیم دیگر را می آفریند

» برنامه کارگاه داستان نیم دایره در سال 1390 :: ۱۳٩٠/٢/۱
» بیانیه هیئت داوران :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» بررسی مجموعه ی داستانی " شنل بزرگ " :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» اعلام تاریخ اختتامیه جشنواره ی انقلاب :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» فراخوان دومین جشنواره ی کانون داستان نیم دایره :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» نتیجه آزمون نیم دایره :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» ۱۳۸٩/٧/٢٥ :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» آزمون اول برگزار شد... :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» آزمون داستان نویسی و ادامه کارگاه داستان نیم دایره در سال 89 :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» سه خبر از کارگاه ... :: ۱۳۸٩/٦/٤
» جشنواره با موضوع ترافیک و هوایی که تنفس می کنیم... :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» نقد داستان سه قطره خون :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» سه قطره خون :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» نقد داستان « پسر معمولی » اثر « رون کارلسون » :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» پسر معمولی :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» گزارش جلسه نقد داستان سه شنبه خیس، بیژن نجدی :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» جلسه نقد داستان سه شنبه خیس، بیژن نجدی... :: ۱۳۸٩/٢/۸
» تغییر نکردن زمان کلاس :: ۱۳۸٩/٢/٦
» نقد داستان گل رس اثر جیمز جویس به همراه داستان :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» جزوه اموزشی داستان و تمرین عید :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» درکه در پیش رو! دعوت به داستان خوانی در کوه های درکه... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» جلسه سوم مکاتب ادبی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» جلسه دوم مکاتب ادبی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» نیم دایره مبحث مکاتب ادبی را از هفته بعد شروع می کند :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» نیم دایره ای دیگر به یاد سالینجر و با داستانی از سالینجر :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» یک روز خوش برای موز ماهی :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» ۱۳۸۸/۱٠/۳ :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» برگزار نشدن جلسات نیم دایره به مدت دو هفته :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» هفتمین نیم دایره... در خاوران :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» متن داستان تپه هایی همچون فیل های سفید، ارنست همینگوی :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» داستان برای نقد :: ۱۳۸۸/٩/۱
» چهار. نیم دایره چهارم در خاوران... :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» گزارش جلسه سوم ما در فرهنگسرای خاوران :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» برنامه های نیم دایره :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» شروع کلاس های آموزش ویراستاری :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» نیم دایره در خاوران ـ بارانی :: ۱۳۸۸/۸/٦
» نیم دایره در فرهنگسرای خاوران :: ۱۳۸۸/۸/۳
» تعلیق کارگاه و امید به برگزاری دوباره. :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» کانون ادبی نیم دایره برگزار می کند :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
» برنامه های آتی :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» از کوهی که می رویم.. :: ۱۳۸۸/٧/٢
» دو جلسه از عناصر داستانی برگزار شد :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» تدریس دو هفته ای عناصر داستان در کارگاه داستان نیم دایره :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» اطلاعات تصادفی و تصادف اطلاعات (نقدی بر کارگاه های ادبی موجود) :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» 10 :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» نیم دایره پنجم :: ۱۳۸٧/٩/۱۱